ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Хвойна


Контакти :

Адрес: с. Хвойна п.к.4890 общ. Чепеларе, обл. Смолян ул. „Кап. Петко войвода" №2 email: dgshvoyna@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Съобщение - ДГС Хвойна

Дата на публикуване на обявата: 16-11-2015

Относно количества дървесина, които ще бъде предложени на процедури за добив и продажба на местни търговци през 2016 г.

Документация за участие    |    


Годишен план за ползване на дървесина за 2016 г. - ДГС Хвойна

Дата на публикуване на обявата: 10-11-2015

Документация за участие    |    


Резултати - търг с тайно наддаване - ДГС Хвойна

Дата на публикуване на обявата: 14-10-2015

Заповед №325 за определяне на купувач от проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект №1525с

Документация за участие    |