ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Хвойна


Контакти :

Адрес: с. Хвойна п.к.4890 общ. Чепеларе, обл. Смолян ул. „Кап. Петко войвода" №2 email: dgshvoyna@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Търг с тайно наддаване - ДГС Хвойна

Дата на публикуване на обявата: 26-08-2015

Заповед №277 за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект №1525с

Документация за участие    |    


Прекратяване - търг с тайно наддаване - ДГС Хвойна

Дата на публикуване на обявата: 24-08-2015

Заповед №271 за прекратяване на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект №1525с

Документация за участие    |    


Дърва за огрев - ДГС Хвойна

Дата на публикуване на обявата: 11-08-2015

Oпределени количества дърва за огрев както и цени за продажба, които ще се предоставят на местното население.

Документация за участие    |