ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Хвойна


Контакти :

Адрес: с. Хвойна п.к.4890 общ. Чепеларе, обл. Смолян ул. „Кап. Петко войвода" №2 email: dgshvoyna@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Прием на документи за закупуване на малки горски имоти.

Изтегли

Последни обявления

Търг с тайно наддаване - ДГС Хвойна (243)

Дата на публикуване на обявата: 26-09-2016

Заповед №243 за провеждане на Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект №1618.

Документация за участие    |    


Прекратяване - Търг с тайно наддаване - ДГС Хвойна (238)

Дата на публикуване на обявата: 20-09-2016

Заповед №238 за прекратяване на Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект №1630.

Документация за участие    |    


Резултати - Търг с тайно наддаване - ДГС Хвойна (230)

Дата на публикуване на обявата: 13-09-2016

Заповед №230 за определяне на купувач от проведен Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина - Обект №1634.

Документация за участие    |