ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Хвойна


Контакти :

Адрес: с. Хвойна п.к.4890 общ. Чепеларе, обл. Смолян ул. „Кап. Петко войвода" №2 email: dgshvoyna@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Търг с тайно наддаване в ДГС Хвойна(321-322)

Дата на публикуване на обявата: 04-12-2014

Предмет: "Продажба на прогнозни количества добита дървесина"

Документация за участие    |    


Открит конкурс в ДГС Хвойна(323)

Дата на публикуване на обявата: 04-12-2014

Предмет: "Сеч, кастрене, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина"(323)

Документация за участие    |    


Съобщение от ДГС Хвойна

Дата на публикуване на обявата: 17-11-2014

Съобщение относно количествата дървесина от ГП за 2015г., които ще бъдат предложени за добив и продажба с ограничението за местни търговци през 2015год.

Документация за участие    |