ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Хвойна


Контакти :

Адрес: с. Хвойна п.к.4890 общ. Чепеларе, обл. Смолян ул. „Кап. Петко войвода" №2 email: dgshvoyna@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Търг с тайно наддаване - ЮЦДП, Смолян


Deprecated: Function split() is deprecated in /www/ucdp-smolian.com/dgshvoyna/root/index.php on line 124
Дата на публикуване на обявата: 16-12-2016

Търг с тайно наддаване за проаджба на недвижим имот - частна държавна собственост в гр. Чепеларе

Документация за участие    |    


Резултати от проведен търг в ДГС Хвойна (334)

Дата на публикуване на обявата: 12-12-2016

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за проаджба на стояща дървесина на корен от Обект № 1707с

Документация за участие    |    


Резултати от проведен открит конкурс в ДГС Хвойна (322, 323, 324, 325, 326, 327)

Дата на публикуване на обявата: 12-12-2016

Резултати от проведен открит конкурс с предмет: "Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на макрирана дървесина на корен" от Обекти №№ 1701, 1702, 1705, 1703, 1704, 1706

Документация за участие    |