ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Хвойна


Контакти :

Адрес: с. Хвойна п.к.4890 общ. Чепеларе, обл. Смолян ул. „Кап. Петко войвода" №2 email: dgshvoyna@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Открит конкурс - ДГС Хвойна (8)

Дата на публикуване на обявата: 21-01-2016

Заповед №8 за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина - Обекти №1601, 1604, 1605, 1607, 1608, 1610, 1615, 1618, 1619, 1620

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване - ДГС Хвойна (9)

Дата на публикуване на обявата: 21-01-2016

Заповед №9 за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина - Обект №1620

Документация за участие    |    


Прекратяване - открит конкурс - ДГС Хвойна (417-418)

Дата на публикуване на обявата: 30-12-2015

Заповеди №417-418 за прекратяване на открит конкурс за добив на дървесина - Обекти №1615, 1618, 1619, 1601, 1604, 1605, 1607, 1608, 1610

Документация за участие    |