ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Хвойна


Контакти :

Адрес: с. Хвойна п.к.4890 общ. Чепеларе, обл. Смолян ул. „Кап. Петко войвода" №2 email: dgshvoyna@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Открит конкурс - ДГС Хвойна

Дата на публикуване на обявата: 02-06-2015

Заповед №154 за провеждане на открит конкурс с предмет: Сеч, кастрене, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен - Обект №1524

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване - ДГС Хвойна

Дата на публикуване на обявата: 02-06-2015

Заповед №153 за провеждане на търг с тайно наддаване на стояща дървесина на корен - Обекти №1522с и 1523с

Документация за участие    |    


Резултати - търг с тайно наддаване - ДГС Хвойна

Дата на публикуване на обявата: 26-05-2015

Заповеди №141 - 148 за определяне на класирани след проведен тръг с тайно наддаване за продажба на дървесина - Обекти № 1516, 1517, 1518, 1519

Документация за участие    |