ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Хвойна


Контакти :

Адрес: с. Хвойна п.к.4890 общ. Чепеларе, обл. Смолян ул. „Кап. Петко войвода" №2 email: dgshvoyna@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Прием на документи за закупуване на малки горски имоти.

Изтегли

Последни обявления

Търг с тайно наддаване - ДГС Хвойна (172)

Дата на публикуване на обявата: 20-07-2016

Заповед №172 за провеждане на Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект №1629.

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване - ДГС Хвойна (173)

Дата на публикуване на обявата: 18-07-2016

Заповед №173 за провеждане на Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект №1633с.

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване - ДГС Хвойна (172)

Дата на публикуване на обявата: 18-07-2016

Заповед №172 за провеждане на Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект №1629.

Документация за участие    |