ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Хвойна


Контакти :

Адрес: с. Хвойна п.к.4890 общ. Чепеларе, обл. Смолян ул. „Кап. Петко войвода" №2 email: dgshvoyna@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Открит конкурс - ДГС Хвойна (89)

Дата на публикуване на обявата: 27-04-2016

Заповед №89 за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина - Обект №1605.

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване - ДГС Хвойна (90)

Дата на публикуване на обявата: 27-04-2016

Заповед №90 за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обекти №1607, 1610с, 1618, 1619.

Документация за участие    |    


Открит конкурс - ДГС Хвойна (87)

Дата на публикуване на обявата: 20-04-2016

Заповед №87 за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина - Обект №1615.

Документация за участие    |