ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Хвойна


Контакти :

Адрес: с. Хвойна п.к.4890 общ. Чепеларе, обл. Смолян ул. „Кап. Петко войвода" №2 email: dgshvoyna@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Съобщение от ДГС Хвойна

Дата на публикуване на обявата: 17-11-2014

Съобщение относно количествата дървесина от ГП за 2015г., които ще бъдат предложени за добив и продажба с ограничението за местни търговци през 2015год.

Документация за участие    |    


Кампания в ДГС Хвойна

Дата на публикуване на обявата: 30-10-2014

Предмет: "АЗ ПАЗЯ ГОРИТЕ И ОРЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ"

Документация за участие    |    


Открит конкурс в ДГС Хвойна

Дата на публикуване на обявата: 30-09-2014

Открит конкурс с предмет: "Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен"

Документация за участие    |