ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Хвойна


Контакти :

Адрес: с. Хвойна п.к.4890 общ. Чепеларе, обл. Смолян ул. „Кап. Петко войвода" №2 email: dgshvoyna@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Търг с тайно наддаване в ДГС Хвойна (305)

Дата на публикуване на обявата: 25-11-2016

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1707с

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДГС Хвойна (306)

Дата на публикуване на обявата: 25-11-2016

Търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества от Обекти №№ 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706

Документация за участие    |    


Открит конкурс в ДГС Хвойна (304)

Дата на публикуване на обявата: 25-11-2016

Открит конкурс с предмет: "Сеч, кастрене, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен" от Обекти №№ 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706

Документация за участие    |