ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Хвойна


Контакти :

Адрес: с. Хвойна п.к.4890 общ. Чепеларе, обл. Смолян ул. „Кап. Петко войвода" №2 email: dgshvoyna@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Резултати от открит конкурс в ДГС Хвойна(37,38)

Дата на публикуване на обявата: 17-02-2015

Добив на дървесина

Документация за участие    |    


Открит конкурс в ДГС Хвойна(14)

Дата на публикуване на обявата: 03-02-2015

Добив на дървесина

Документация за участие    |    


Резултати от открит конкурс в ДГС Хвойна(6)

Дата на публикуване на обявата: 26-01-2015

Лесокултурни дейности

Документация за участие    |