ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Хвойна


Контакти :

Адрес: с. Хвойна п.к.4890 общ. Чепеларе, обл. Смолян ул. „Кап. Петко войвода" №2 email: dgshvoyna@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Резултати от търг с тайно наддаване в ДГС Хвойна(64,65)

Дата на публикуване на обявата: 19-03-2015

Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДГС Хвойна(54)

Дата на публикуване на обявата: 06-03-2015

Продажба на стояща дървесина на корен

Документация за участие    |    


Резултати от открит конкурс в ДГС Хвойна(37,38)

Дата на публикуване на обявата: 17-02-2015

Добив на дървесина

Документация за участие    |