ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Хвойна


Контакти :

Адрес: с. Хвойна п.к.4890 общ. Чепеларе, обл. Смолян ул. „Кап. Петко войвода" №2 email: dgshvoyna@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Прекратяване - Търг с тайно наддаване - ДГС Хвойна (145)

Дата на публикуване на обявата: 23-06-2016

Заповед №145 за прекратяване на Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обекти №1621с, 1628, 1630.

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване - ДГС Хвойна (139)

Дата на публикуване на обявата: 22-06-2016

Заповед №139 за провеждане на Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект №1607.

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване - ДГС Хвойна (130)

Дата на публикуване на обявата: 14-06-2016

Заповед №130 за провеждане на Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект №1631.

Документация за участие    |