ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Хвойна


Контакти :

Адрес: с. Хвойна п.к.4890 общ. Чепеларе, обл. Смолян ул. „Кап. Петко войвода" №2 email: dgshvoyna@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Резултати - търг с тайно наддаване - ДГС Хвойна

Дата на публикуване на обявата: 06-10-2015

Заповеди №320 и 321 за определяне на купувачи от проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обекти №1528с и 1529с

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване - ДГС Хвойна

Дата на публикуване на обявата: 30-09-2015

Заповед №311 за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект №1525с

Документация за участие    |    


Резултати - ДГС Хвойна

Дата на публикуване на обявата: 28-09-2015

Заповед №309 за определяне на купувач на стояща дървесина на корен от обект №1527с

Документация за участие    |