ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Хвойна


Контакти :

Адрес: с. Хвойна п.к.4890 общ. Чепеларе, обл. Смолян ул. „Кап. Петко войвода" №2 email: dgshvoyna@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Търг с тайно наддаване - ДГС Хвойна

Дата на публикуване на обявата: 31-07-2015

Заповед №245 за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект №1525С

Документация за участие    |    


Прекратяване - търг с тайно наддаване - ДГС Хвойна

Дата на публикуване на обявата: 13-07-2015

Заповед №219 за прекратяване на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект №1525с

Документация за участие    |    


Резултати - ДГС Хвойна

Дата на публикуване на обявата: 09-07-2015

Заповед №215 за определяне на купувач на прогнозни количества дървесина на корен - Обект №1524

Документация за участие    |