ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Хвойна


Контакти :

Адрес: с. Хвойна п.к.4890 общ. Чепеларе, обл. Смолян ул. „Кап. Петко войвода" №2 email: dgshvoyna@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Прекратяване - открит конкурс - ДГС Хвойна (101)

Дата на публикуване на обявата: 16-05-2016

Заповед №101 за прекратяване на открит конкурс за добив на дървесина - Обекти №1621с, 1628, 1629, 1630, 1631.

Документация за участие    |    


Резултати - открит конкурс - ДГС Хвойна (97)

Дата на публикуване на обявата: 10-05-2016

Заповед №97 за определяне на изпълнител от проведен открит конкурс за добив на дървесина - Обект №1615.

Документация за участие    |    


СЪОБЩЕНИЕ

Дата на публикуване на обявата: 09-05-2016

Относно задоволяване на нуждите на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2016-2017 г.

Документация за участие    |