ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Хвойна


Контакти :

Адрес: с. Хвойна п.к.4890 общ. Чепеларе, обл. Смолян ул. „Кап. Петко войвода" №2 email: dgshvoyna@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Класиране - открит конкурс - ДГС Хвойна

Дата на публикуване на обявата: 22-04-2015

Заповеди № 105 и 106 за определяне на изпълнители от проведен открит конкурс с предмет: Сеч, кастрене, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен - Обект №1514

Документация за участие    |    


Класиране - търг с тайно наддаване - ДГС Хвойна

Дата на публикуване на обявата: 22-04-2015

Заповеди № 107 и 108 за определяне на купувачи от проведен търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 1514

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване - ДГС Хвойна

Дата на публикуване на обявата: 09-04-2015

Заповед №94 за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества от Обекти № 1514 и 1515

Документация за участие    |