ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Хвойна


Контакти :

Адрес: с. Хвойна п.к.4890 общ. Чепеларе, обл. Смолян ул. „Кап. Петко войвода" №2 email: dgshvoyna@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Търг с тайно наддаване - ДГС Хвойна (269)

Дата на публикуване на обявата: 20-10-2016

Заповед №269 за провеждане на Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект №1640с.

Документация за участие    |    


Резултати - Търг с тайно наддаване - ДГС Хвойна (266)

Дата на публикуване на обявата: 19-10-2016

Заповед №266 за определяне на купувач от проведен Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект №1636с.

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване - ДГС Хвойна (259)

Дата на публикуване на обявата: 17-10-2016

Заповед №259 за провеждане на Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина - Обекти №1638, 1639.

Документация за участие    |