ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Хвойна


Контакти :

Адрес: с. Хвойна п.к.4890 общ. Чепеларе, обл. Смолян ул. „Кап. Петко войвода" №2 email: dgshvoyna@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Резултати от проведен открит конкурс в ДГС Хвойна

Дата на публикуване на обявата: 04-09-2014

Резултати от проведен открит конкурс с предмет: "Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен"

Документация за участие    |    


Резултати от проведен търг в ДГС Хвойна

Дата на публикуване на обявата: 04-09-2014

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина

Документация за участие    |    


Възлагане на обществена поръчка от ДГС Хвойна

Дата на публикуване на обявата: 11-08-2014

Възлагане на обществена поръчка с предмет: "Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, включително извършване на годишен технически преглед, профилактика, диагностика, ремонт доставка и монтаж на резервни части, гуми и консумативи за МПС"

Документация за участие    |