ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Хвойна


Контакти :

Адрес: с. Хвойна п.к.4890 общ. Чепеларе, обл. Смолян ул. „Кап. Петко войвода" №2 email: dgshvoyna@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Резултати от проведена процедура в ДГС Хвойна

Дата на публикуване на обявата: 16-07-2014

Резултати от проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на охрана с помощта на сигнално – известителна техника, включваща използване и поддържане на монтирана техника в обекти на ТП ДГС „Хвойна“"

Документация за участие    |    


Прекратяване на открит конкурс в ДГС Хвойна

Дата на публикуване на обявата: 09-07-2014

Прекратяване на открит конкурс с предмет: "Сеч, кастрене, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен"

Документация за участие    |    


Открит конкурс в ДГС Хвойна

Дата на публикуване на обявата: 09-07-2014

Открит конкурс с предмет: "Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен"

Документация за участие    |